Gothia 2005 (2 of 159)B 14 - Gothia Cup 2005-klein